tappat träningsmotivationen?

Det är ungefär nu som många börjar tappa sitt nyårslöfte med träningen. Man känner sig inte tillräckligt motiverad eller är trött på att inte se något resultat. Du kommer inte se något resultat utav endast några veckors träning, tyvärr. Det kommer ta tid, beroende på vad du har satt som mål. Men om ditt mål är att gå upp 10 kg så kommer det ta flera månader att ens se resultat (så klar väldigt individuellt). Du måste hitta en balans i din vardag och framförallt sätta upp ett mål, äta rätt och sova ordentligt. Visste du att det är när du sover som dina muskler byggs upp? För att när du tränar så bryter du ner dem...

Det jag ville komma fram till är iallafall att inte ge upp. Hitta en balans och jämför dig aldrig med andra. Träna på ditt eget villkor och glöm inte: du är perfekt som du är!

-----

It is about now many are starting to lose their New Year's resolution to exercise. You do not feel sufficiently motivated or are tired of not seeing any results. You will not see any result with only a few weeks of training, unfortunately. It will take time, depending on what you has set as target. But if your goal is to gain weith, it will take several months to even see the results (very individual). You must find a balance in your life and, above all, set a goal, eat right and sleep properly. Did you know that it's when you sleep that your muscles are built up? When you train you break them down...

What I wanted to come up with is anyway that you not should give up. Find a balance and never compare with others. You are perfect as you are!

Gillar

Kommentarer

Andreatherese
Andreatherese,
Bra skrivet! 😊
nouw.com/andreatherese
emmafelsing
emmafelsing,